INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

Uniwersytet w Siedlcach

Aktualności

Zapraszamy na XX International Week, który odbędzie się w dniach 18-20 października 2023 r. w Siedlcach oraz online pod hasłem "Navigating our Challenging Times. Strategies for Resilience and Recovery".

Rejestracja jest już dostępna pod adresem: https://internationalweek.uph.edu.pl

Grafika promocyjna International Week

Zdjęcie przedstawia grafikę promocyjną Studiów Podyplomowych

Zapraszamy na nowe Studia Podyplomowe oferowane przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji!

Więcej informacji

Zdjęcie przedstawia uczestników Konferencji

11 maja 2023 r. zorganizowana została Konferencja Naukowa „Głowa państwa i władza wykonawcza – idee, modele, praktyka”. Konferencję otworzył prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk, prof. uczelni. Powitania uczestników konferencji dokonali zaś dr hab. Arkadiusz Indraszczyk, prof. uczelni, dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UPH, dr hab. Ewelina Podgajna, prof. UMCS, kierownik Katedry Myśli Politycznej i Komunikowania Politycznego UMCS oraz dr hab. Tomasz Koziełło, prof. UR, kierownik Zakładu Myśli Politycznej UR.

Wygłoszono 26 referatów podczas sesji plenarnej oraz trzech sekcji tematycznych. Referenci reprezentowali sześć ośrodków akademickich i naukowych (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Zielonogórski, Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne).

Zdjęcie przedstawia dra Szukalskiego podczas referendum konstytucyjnego

Zapraszamy do zapoznania się ze wspomnieniami dra Jerzego Szukalskiego z pełnienia funkcji międzynarodowego obserwatora referendum konstytucyjnego w Uzbekistanie, które odbyło się 30 kwietnia 2023 r.