INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

Uniwersytet w Siedlcach

Aktualności

W dniach 15-24 kwietnia 2020 roku w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji gościł profesor wizytujący – prof. Jan Žukovskis z Vytautas Magnus University na Litwie.

Profesor poprowadził wykłady z przedmiotów „Podstawy ekonomii” oraz „Podstawy organizacji i zarządzania” dla studentów pierwszego roku na kierunku Administracja. W związku z panującym obecnie stanem epidemii zajęcia prowadzone były on-line za pomocą platformy Google Meet.

W dniach 13-15 lutego 2020 r. pracownik Instytutu Nauk o Polityce i Administracji pan dr Bartłomiej Suchodolski wspólnie z panią Anną Bobryk z Działu Promocji i panem Aleksandrem Skumsem z Centrum Języków Obcych wzięli udział w Międzynarodowych Targach Edukacyjnych „Obrazowanie i Kariera” w Mińsku na Białorusi. Podczas targów zachęcali oni młodzież z Białorusi do podjęcia studiów na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Uczestniczyli również w spotkaniu zorganizowanym w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Mińsku, dotyczącym współpracy pomiędzy uczelniami polskimi i białoruskimi. Dodatkowo podczas spotkania z młodzieżą pragnącą podjąć studia w Polsce pan dr Bartłomiej Suchodolski wygłosił wykład pt. „Ekonomia wokół nas”.

Stoisko UPH zorganizowane zostało w ramach programu „Study in Poland”, którego celem jest popularyzowanie studiów w Polsce. Stoiska UPH i innych polskich uczelni cieszyły się podczas targów ogromną popularnością.

Dzięki staraniom prof. Wojciecha Goneta oraz dra Bartłomieja Suchodolskiego w ramach programu Erasmus+ podpisana została umowa z Masaryk University.

Okładka książki - Global migration, the Polish perspective

J.P. Gieorgica, Global migration, the Polish perspective, Scientific Publishing House of Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce 2019.