INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

Uniwersytet w Siedlcach

Aktualności

jean monnet grafika

Zapraszamy na inaugurację realizacji projektu - „Prawa człowieka w społeczeństwie demokratycznym”, która odbędzie się 20 października 2023 r. o godzinie 11.15 w auli 1.9. Wykład inauguracyjny pt. „Prawa człowieka – zużyty anachronizm czy niespełnione wyzwanie” wygłosi dr hab. Arkadiusz Indraszczyk, prof. uczelni.

Projekt otrzymał grant Komisji Europejskiej z programu „Jean Monnet”.

Więcej informacji na stronie internetowej projektu.

Grafika promocyjna Konferencji Naukowej

W dniach 27-28 września 2023 r. w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Systemy dochodów jednostek samorządu terytorialnego w wybranych krajach".

Podczas Konferencji prelegenci z Polski i z zagranicy wygłosili 56 referatów. Obrady prowadzone były online a ich moderatorami byli dr hab. Wojciech Gonet, prof. uczelni oraz dr Bartłomiej Suchodolski.

Konferencja zorganizowana została w związku z otrzymanym grantem naukowym z Ministerstwa Edukacji i Nauki RP w ramach programu Społeczna odpowiedzialność nauki, Doskonała nauka, Wsparcie konferencji naukowych, nr DNK/SP/549878/2022.

Więcej informacji o Konferencji - https://locgovincome.uph.edu.pl/

Zdjęcie przedstawia mapę Europy

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą rozpoczyna nabór studentów na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ na semestr letni roku akademickiego 2023/2024. Rekrutacja będzie przeprowadzona przez komisję wydziałową w dniach 02-20.10.2023 r.