INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

Uniwersytet w Siedlcach

Aktualności

Grafika informująca o przyznanym grancie

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki 26 edycji konkursu OPUS. Wśród laureatów jest pracownik Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu w Siedlcach pani doktor Monika Stachowiak-Kudła. Na realizację projektu „Historia ma znaczenie: czynniki wpływające na decyzje gmin w zakresie zaciągania kredytu i emisji obligacji” NCN przyznało środki w wysokości 279 990 zł.

Zdjęcie przedstawia identyfikatory członków zespołu

W dniach 12-16 maja 2024 r. zespół projektowy odbył wizytę studyjną w Strasburgu, podczas której członkowie zespołu pogłębiali swą wiedzę na temat funkcjonowania europejskiego systemu ochrony praw człowieka.

 poziom strona

Celem Konferencji jest przedstawienie wyników badań różnych dyscyplin nauk społecznych oraz interdyscyplinarna debata nad aspektami logistyki jak również prezentacja obecnego stanu i perspektyw badań w różnym ujęciu teoretyczno-metodologicznym.

Poznaj szczegóły konferencji

Zdjęcie przedstawia otwarcie Konferencji

W dniu 11 kwietnia 2024 roku w Sali Widowiskowej Bemowskiego Centrum Kultury odbyła się konferencja naukowa pt. „Polityka społeczna na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy. Ocena obecnie prowadzonych działań oraz wyzwania wynikające ze Strategii #Warszawa 2030”. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu w Siedlcach oraz Urząd Dzielnicy Bemowo miasta stołecznego Warszawy.