INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

Uniwersytet w Siedlcach

Aktualności

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk Społecznych informuje, że wybory do Senatu spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora i profesora uczelni oraz spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni, odbędą się w dniu 22 maja 2024 r., w budynku Wydziału Nauk Humanistycznych i Wydziału Nauk Społecznych, przy ul. Żytniej 39, w auli 08B.

  • 11.00 – w głosowaniu biorą udział nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale Nauk Społecznych, na stanowiskach profesora i profesora uczelni (do obsadzenia 5 mandatów)
  • 14.00- w głosowaniu biorą udział nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale Nauk Społecznych, na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni (do obsadzenia 1 mandat)

Kandydaci do Senatu mogą być zgłaszani w formie pisemnej na formularzu zgłoszenia kandydata, do którego należy dołączyć podpisaną zgodę kandydata wraz z oświadczeniem o spełnieniu przez niego wymagań do pełnienia funkcji członka Senatu.

Osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r., zobowiązane są również do złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu takiego oświadczenia w przeszłości. Osoby, których dotyczy ten obowiązek składają oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu takiego oświadczenia, w podpisanej, zalakowanej kopercie.

Wypełnione i podpisane dokumenty, można dostarczać do dnia 21 maja 2024 r., do godziny 15:00, do kierownika dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych Pani mgr Moniki Smulikowskiej.

Kandydaci niezgłoszeni w sposób i w terminie, o którym mowa powyżej, mogą być zgłoszeni w trakcie zebrania wyborczego w dniu 22 maja br., do momentu zamknięcia przez przewodniczącego listy kandydatów, z wykorzystaniem druku zgłoszenia oraz zgody i oświadczenia kandydata, oraz druku oświadczenia lustracyjnego/informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

Druk zgłoszenia, druk zgody wraz z oświadczeniem kandydata oraz druk oświadczenia lustracyjnego/informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego dostępne są na stronie internetowej Uniwersytetu, w zakładce „Wybory na kadencję 2024 - 2028”, dalej: „Wybory do Senatu”.

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej 
Wydziału Nauk Społecznych
dr Michał Krawczyk

Szczegółowa informacja o terminarzu wyborów do Senatu pracowników, studentów i doktorantów UwS w dniu 22 maja 2024 dostępna jest w pliku PDF.

W dniu 26 marca 2024 r. o godz. 14.00 odbył się kolejny wykład otwarty w naszym projekcie. Zatytułowany został: „Integracja europejska – czy to wymysł czasów współczesnych czy „odwieczne” marzenie mieszkańców Europy?”.

Instytut Nauk o Polityce i Administracji i Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Siedlcach zapraszają na debatę na temat: Czy potrzebne są nowe prawa człowieka? Wprowadzenie do dyskusji wygłosi dr hab. Arkadiusz Indraszczyk. Debata odbędzie się 10 kwietnia 2023 r. (środa), godz. 16:00, Wydział Nauk Społecznych (ul. Żytnia 39), sala 1.10.

Debata odbywa się w ramach projektu „Prawa człowieka w społeczeństwie demokratycznym” realizowanego w ramach Programu Jean Monnet finansowanego z środków Komisji Europejskiej (nr umowy 101127230-PCZ-ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH).

Debata będzie próbą odpowiedzi na pytania dotyczące ewentualnej potrzeby przewartościowania podstawowych praw człowieka i wskazania problemów, które są objęte tymi prawami. Czy dochód podstawowy powinien stać się nowym prawem człowieka? Czy inne podmioty powinny być posiadać swoje prawa, jak chociażby zwierzęta? Czy roboty i Sztuczna Inteligencja powinna mieć prawa? Prawa człowieka czy bezpieczeństwo człowieka/ludzkości powinno być priorytetem naszych działań? Itd.

Okładka książki "Prawa człowieka i ich ochrona w Europie".

Właśnie opublikowaliśmy książeczkę o prawach człowieka, której celem jest zarówno zaznajomienie z systemem praw człowieka w Europie, jak również pobudzenie ciekawości i zachęcenie do pogłębiania tematu. Pobierz - plik PDF.