INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

Uniwersytet w Siedlcach

Aktualności

Szanowni Państwo, zgodnie z najnowszymi wytycznymi Uczelnianej Komisji Wyborczej, osoby urodzone przed 1 sierpnia 1972 r., zobowiązane są do złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu takiego oświadczenia w przeszłości, jeszcze przed ewentualnym wyborem na członka Uczelnianego Kolegium Elektorów.

W związku z powyższym, niezależnie od tego, że w formularzu zgody na kandydowanie jest adnotacja o ewentualnej pracy/pełnieniu służby/ współpracy z organami bezpieczeństwa państwa (pkt. 5), osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 zobowiązane są złożyć oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu takiego oświadczenia w przeszłości.

Osoby, których dotyczy ten obowiązek składają oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu takiego oświadczenia, w podpisanej, zalakowanej kopercie, do dnia 4 marca 2024 r., do godziny 15:00, do kierownika dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych Pani mgr Moniki Smulikowskiej.

W przypadku zgłoszenia, w dniu zebrania wyborczego, tj. 5 marca br. kandydatury osoby, której dotyczy powyższy obowiązek, oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu takiego oświadczenia składane są Przewodniczącemu Wydziałowej Komisji Wyborczej.

W załączeniu formularz oświadczenia lustracyjnego oraz formularz informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego w przeszłości.

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydziału Nauk Społecznych
dr Michał Krawczyk

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk Społecznych informuje, że wybory do Uczelnianego Kolegium Elektorów (UKE) spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora i profesora uczelni oraz spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni, odbędą się w dniu 5 marca 20024 r., w budynku Wydziału Nauk Humanistycznych i Wydziału Nauk Społecznych, przy ul. Żytniej 39, w auli 08B.

  1. godz. 11.00 – w głosowaniu biorą udział nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale Nauk Społecznych, na stanowiskach profesora i profesora uczelni
  2. godz. 14.00 - w głosowaniu biorą udział nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale Nauk Społecznych, na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni

Kandydaci do UKE mogą być zgłaszani w formie pisemnej na formularzu zgłoszenia kandydata, do którego należy dołączyć podpisaną zgodę kandydata wraz z oświadczeniem o spełnieniu przez niego wymagań do pełnienia funkcji członka UKE.

Wypełnione i podpisane dokumenty, można dostarczyć od dnia 20 lutego 2024 r. do dnia 4 marca 2024 r., do godziny 15:00, do kierownika dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych Pani mgr Moniki Smulikowskiej.

Kandydaci niezgłoszeni w sposób i w terminie, o którym mowa powyżej, mogą być zgłoszeni w trakcie zebrania wyborczego w dniu 5 marca br., do momentu zamknięcia przez przewodniczącego listy kandydatów, z wykorzystaniem druku zgłoszenia oraz zgody i oświadczenia kandydata.

Druk zgłoszenia oraz druk zgody wraz z oświadczeniem kandydata dostępne są na stronie internetowej Uniwersytetu, w zakładce „Wybory na kadencję 2024 - 2028”.

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydziału Nauk Społecznych
dr Michał Krawczyk

Zdjęcie przedstawia czterech stojących mężczyzn.

Widoczni od prawej: dr Władysław Sokołowski - były Ambasador RP w Kazachstanie i Kirgistanie, Amirsaid Agzamkhodjaev - Ambasador Republiki Uzbekistanu w Polsce, prof. dr hab. Tadeusz Bodio z Uniwersytetu Warszawskiego i dr Jerzy Szukalski.

Dr Jerzy Szukalski uczestniczył w Seminarium "Nowy Uzbekistan - nowe spojrzenie na perspektywy pogłębienia dialogu i współpracy między Uzbekistanem a Parlamentem Europejskim", które odbyło się 8 lutego 2024 r. w gmachu Ambasady Uzbekistanu w Warszawie.

Zdjęcie przedstawia salę podczas wykładu dra Łukasza Święcickiego

W dniu 12 stycznia 2023 r. w IV Liceum Ogólnokształcące im. St. Żółkiewskiego w Siedlcach odbył się wykład pracownika naszego Instytutu dra Łukasza Święcickiego pt. "Sztuczna inteligencja a prawa człowieka". W swoim wystąpieniu dr Święcicki zwrócił uwagę na niespotykaną skalę rozwoju technologii opartych na sztucznej inteligencji oraz możliwe zagrożenia dla praw człowieka z tego rozwoju wynikające.